Materiał Partnera

Wystąpienie wspólnika ze spółki. Konsekwencje prawne i finansowe

Wystąpienie wspólnika ze spółki. Konsekwencje prawne i finansowe

Zgodnie z zapisami Kodeksu spółek handlowych każdy ze wspólników może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. Jest to równoznaczne z wystąpieniem wspólnika ze spółki. Takie działanie może być decyzją wyłącznie występującego, nie musi on konsultować jej z pozostałymi wspólnikami. Mimo to sytuacja ta rodzi konsekwencje prawne i finansowe, jakie?

Wypowiedzenie umowy spółki przez jednego ze wspólników

Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej może zostać dokonane na podstawie art. 61 Kodeksu spółek handlowych. Wypowiedzenie składa się w formie pisemnej wszystkim wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki. Decyzja o wystąpieniu ze spółki podejmowana jest przez zainteresowanego, nie musi on uzyskać zgody pozostałych członków spółki. Wypowiedzenie umowy spółki skutkuje wszczęciem postępowania likwidacyjnego i jej rozwiązaniem, niemniej jednak pozostali wspólnicy mogą postanowić inaczej i w zmniejszonym składzie kontynuować działalność przedsiębiorstwa.

Finansowe konsekwencje wystąpienia ze spółki

Wspólnikowi występującemu ze spółki należy się wypłata wartości udziału kapitałowego, którego sumę określa się na podstawie bilansu uwzględniającego wartość zbywczą spółki. W przypadku wypowiedzenia dzień bilansowy przypada na ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia. Ustawa sugeruje, że udział kapitałowy powinien zostać zwrócony w formie gotówkowej, a rzeczy wniesione przez wspólnika do używania mogą być zwrócone w naturze. W rzeczywistości wszystko zależy od umowy między wspólnikami, ponieważ statut spółki może przewidywać inną formę rozliczenia na taką okoliczność. Warto zaznaczyć, że jeżeli bilans jest ujemny, to występujący wspólnik zobowiązany jest do uregulowania należności.

Podatkowe konsekwencje wystąpienia ze spółki

Obowiązek podatkowy wobec wspólnika występującego ze współki rodzi się w momencie otrzymania przez niego spłaty udziałów w formie gotówkowej. Kwota, którą otrzymał, staje się przychodem. Należy od niej odliczyć wydatki poniesione na nabycie lub objęcie praw do udziałów w spółce. Pozostała różnica podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W sytuacji podjęcia decyzji o wystąpieniu ze spółki warto zwrócić się o wsparcie do profesjonalistów. Kancelarie Vertex oferują obsługę prawną firm na każdym etapie ich działania oraz zarówno podczas ich zakładania, jak i rozwiązywania lub występowania.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję