Materiał Partnera

Wybór formy opodatkowania działalności. Co wziąć pod uwagę?

Wybór formy opodatkowania działalności. Co wziąć pod uwagę?

Każdy, kto chce prowadzić działalność gospodarczą, musi wybrać optymalną formę opodatkowania w momencie rejestracji firmy. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą już działalność, mają natomiast prawo do zmiany rodzaju opodatkowania na początku roku. Wybór opodatkowania jest bardzo istotny, ponieważ od niego zależy wysokość podatku dochodowego, który trzeba będzie zapłacić od uzyskanych wpływów. Sprawdźmy, od jakich czynników zależy forma opodatkowania!

Podatek dochodowy według skali podatkowej

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania przedsiębiorcy. Jest to metoda domyślna i dozwolona praktycznie w każdym przypadku. Oznacza to, że będziemy opodatkowani na zasadach ogólnych, jeżeli nie dokonamy wyboru formy. Skalę podatkową stosuje się w działalności gospodarczej, przy umowach o pracę, umowach cywilnoprawnych oraz świadczeniach z ZUS, tj. zasiłki, renty, czy emerytury.

- Podatek dochodowy oblicza się od uzyskanego dochodu za pomocą dwustopniowej skali podatkowej, tj. 17% i 32%.  Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych są zobowiązani do prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów (KPiR). Mogą to robić samodzielnie lub za pośrednictwem profesjonalnego biura rachunkowego 

– zauważa przedstawiciel firmy ZARZĄDZANIE BIZNES FINANSE z Warszawy, która obsługuje finansowo zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa.

Jest to forma opodatkowania opłacalna dla osób osiągających roczny dochód do 100 000 zł, posiadających straty z lat ubiegłych do odliczenia, korzystających z ulg, ponoszących koszty uzyskania przychodów w wysokości przynajmniej 40% – 50%, czy rozliczających się wspólnie z małżonkiem (drugi małżonek z dużo niższymi dochodami).

Podatek liniowy

W podatku liniowym bez względu na kwotę dochodu pobierany jest podatek w stałej wysokości 19%. Przedsiębiorcy dość często wybierają podatek liniowy, z uwagi na fakt, że jest on korzystniejszy w przypadku osób osiągających wyższe dochody. W tym przypadku przedsiębiorca również musi prowadzić Podatkową Książkę Przychodów i Rozchodów. Zaliczki na podatek dochodowy płaci się podobnie, jak ma to miejsce przy zasadach ogólnych, tj. miesięcznie lub kwartalnie. Minusem jest to, że ta forma opodatkowania nie daje prawa do ulg podatkowych, czy możliwości rozliczania się z małżonkiem lub dzieckiem. Jest to korzystna forma opodatkowania głównie dla osób uzyskujących dochód powyżej kwoty 100 000 zł.

Zryczałtowany podatek dochodowy

Jest to uproszczona forma opodatkowania, w której przedsiębiorca płaci podatek od uzyskanego przychodu i nie może go pomniejszyć o poniesione koszty. Przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, świadczących usługi najmu, także w formie spółki jawnej lub cywilnej oraz duchownych. Wybierając ryczałt, należy prowadzić ewidencję księgową, która polega na zapisywaniu tylko swoich przychodów. Może to za nas robić biuro rachunkowe w Warszawie. Ryczałt to dobry wybór dla przedsiębiorców, którzy nie chcą płacić podatku w okresie, w którym nie osiągają żadnych przychodów. Istnieje 5 podstawowych stawek ryczałtu, tj. 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%. Stawkę podatku wybieramy w zależności od tego, jaki rodzaj działalności gospodarczej prowadzimy. Tej formy opodatkowania nie mogą wybrać osoby zajmujące się wytwarzaniem i sprzedażą towarów objętych akcyzą. Co więcej, nie mamy również możliwości skorzystania z ulg podatkowych oraz możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem.

Karta podatkowa

Jest ona najprostszą, zryczałtowaną formą opodatkowania, przeznaczoną dla najmniejszych podatników, których obroty są niewielkie. Rozliczanie z Urzędem Skarbowym jest bardzo proste, ponieważ wystarczy, co miesiąc płacić ustaloną kwotę podatku, która jest niezależna od osiąganych przychodów. Obliczony podatek trzeba jednak płacić nawet wtedy, kiedy firma jest w trudnej sytuacji finansowej. Niewątpliwym plusem tej formy opodatkowania jest brak prowadzenia ewidencji, jednak istnieje kilka ograniczeń. Otóż przedsiębiorca nie może korzystać z usług innych firm, z wyjątkiem usług specjalistycznych, jak np. księgowa. Nie może także zatrudniać osób na umowę zlecenie i dzieło w celu wykonywania pracy związanej z działalnością.  W przypadku braku przesłanek do skorzystania z karty podatkowej, podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku w formie ryczałtu lub na zasadach ogólnych.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję