Materiał Partnera

W jakich sytuacjach zachodzi zbieg tytułów ubezpieczeń?

W jakich sytuacjach zachodzi zbieg tytułów ubezpieczeń?

Zbieg tytułów ubezpieczeń zachodzi wtedy, kiedy dana osoba w tym samym czasie posiada kilka tytułów do objęcia ubezpieczeniem. O tym, czy tytuł do ubezpieczeń społecznych jest obowiązkowy, czy dobrowolny, często decyduje to, czy ma się jednocześnie inny tytuł do podlegania ubezpieczeniom. Na czym polega zbieg tytułów ubezpieczeń?

Na czym polega zbieg tytułów ubezpieczeń?

Zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych to sytuacja, w której jednocześnie występuje kilka odrębnych przesłanek do objęcia tymi samymi ubezpieczeniami. Na przykład w okresie, choćby przez jeden dzień w miesiącu osoba pracuje na dwóch etatach, dorabia do etatu na umowie zlecenie albo jednocześnie poza etatem lub zleceniem prowadzi własną firmę. Ubezpieczeniem społecznym można zostać objętym, jeśli np. wykonuje się umowę o pracę, umowę zlecenia, prowadzi się działalność gospodarczą, pobiera zasiłek macierzyński lub stypendium wypłacane przez szkoły doktorskie.

Ubezpieczenie społeczne finansuje częściowo ubezpieczony, a po części płatnik składek. Składki pozwalają korzystać z zasiłków, rent i emerytur w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Sytuacja ubezpieczonego, u którego wystąpił zbieg tytułów ubezpieczeń, zmienia się w zależności od tego, jakie tytuły wystąpią jednocześnie. Dana osoba może wykonywać umowę zlecenie, ale w zależności od tego, jaki ma inny tytuł do ubezpieczeń, jej umowa zlecenie może być objęta ubezpieczeniami i oskładkowana obowiązkowo, lub jedynie dobrowolnie. Bardzo ważną rolę w sytuacji ustalenia sytuacji ubezpieczonego stanowi więc prawidłowe szkolenie specjalistów ze zbiegu tytułów ubezpieczeń. Jest to skomplikowany proces, który wymaga dużej wiedzy z zakresu księgowości.

Oskładkowanie różni się w zależności od podstawowego wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z innego posiadanego tytułu. Może także wynikać z kolejności powstawania tytułów, czyli tego, czy dany tytuł powstał jako pierwszy, drugi, czy kolejny. W niektórych sytuacjach mogą też mieć wpływ inne czynniki, np. prawo do emerytury lub renty. Prawo do emerytury zwalnia z obligatoryjnych składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcę, ale zleceniobiorcę już nie.

Dlaczego warto odpowiednio rozliczać zbieg tytułów ubezpieczeń?

Prawidłowe ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego to konieczność, która ciąży na pracodawcy. Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości co do prawidłowości zgłoszeń, może wówczas przeprowadzić kontrolę. W przypadku wystąpienia zbiegu tytułów ubezpieczeń w związku z posiadaniem kilku obowiązujących umów zleceń najistotniejsze jest pilnowanie sumy kwot, na jakie one opiewają. Odpowiednio wysokie zarobki, rozliczone we właściwy sposób na kilku umowach, mogą skutkować mniejszymi składkami na ubezpieczenia społeczne ZUS.

Jak mówi przedstawiciel firmy HR Kadry i Płace, oferującej szkolenia i kursy z rozliczania zbiegów tytułów ubezpieczeń, Przemysław Jeżek, : Aby prawidłowo ustalić zbieg tytułów ubezpieczeń, niezbędny jest odpowiednio wykwalifikowany pracownik kadrowo-płacowy. Niezbędne w takiej sytuacji okazują się kursy, które pozwalają pracownikowi zapoznać się z zagadnieniami prawa pracy, naliczania wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, które są bardzo potrzebne w codziennej pracy specjalistów ds. kadr i płac. Szkolenia umożliwiają praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawem pracy i praktyczne omówienie zagadnień dotyczących rozliczania wynagrodzeń pracowników w sytuacjach wątpliwych.

Decydując się na przeprowadzenie szkolenia z zakresu księgowości należy korzystać z oferty jedynie wykwalifikowanych firm oferujących takie usługi. Doświadczeni pracownicy, którzy dysponują niezbędną wiedzą z zakresu prawa to gwarancja rzetelnie wykonanej pracy.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję