Materiał Partnera

Różnice między oryginałem a wypisem aktu notarialnego

Różnice między oryginałem a wypisem aktu notarialnego

Wśród bogatej oferty kancelarii notarialnych kluczowe znaczenie ma sporządzanie aktów notarialnych. Jest to czynność absolutnie podstawowa w praktyce notarialnej, która podobnie jak inne czynności wykonywane przez notariuszy jest uregulowana ustawą Prawo o notariacie. Należy jednak pamiętać o tym, że pomiędzy oryginałem i wypisem aktu notarialnego istnieją ważne różnice. Sprawdź, dlaczego oba te dokumenty nie są ze sobą tożsame.

Czym jest akt notarialny, a czym jego wypis?

Zgodnie z art. 91. ustawy Prawo o notariacie akty notarialne są przygotowywane wtedy, kiedy wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron. Powinny się w nich znajdować konkretne informacje, między innymi dzień, miesiąc, rok i miejsce sporządzenia aktu czy dane wszystkich osób biorących udział w tej czynności.

Notariusze będący przedstawicielami kancelarii notarialnych ze Szczecina oraz wielu innych miejscowości przygotowują akty notarialne po to, by określony dokument zyskał odpowiednią moc prawną. Sporządzenie na przykład umowy przedwstępnej podczas transakcji zakupu/sprzedaży lokalu mieszkalnego zwiększa szanse na zakończenie sprawy z sukcesem dla potencjalnego kupującego w sytuacji, kiedy sprzedający nagle wycofa się ze sprzedaży nieruchomości.

Należy jednak pamiętać o tym, że oryginał i wypis aktu notarialnego nie są tym samym. Pierwszy z dokumentów sporządzany jest w jednym egzemplarzu, po czym pozostawiany jest w kancelarii notarialnej, która wykonała opisywaną usługę notarialną, np. w Szczecinie, na okres dziecięciu lat. Po upływie dekady akt notarialny jest przekazywany do odpowiedniego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym. Z kolei jego wypis może być sporządzany w dowolnej liczbie i w przeciwieństwie do oryginału nie musi zawierać podpisów uczestników czynności notarialnej. Musi być jednak opatrzony podpisem i pieczęcią notariusza wydającego dokument.

Komu może zostać wydany wypis aktu notarialnego?

Wypisy aktu notarialnego wydaje się stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym. Za zgodą stron lub na podstawie prawomocnego postanowienia sądu wojewódzkiego mogą też zostać wydane innym osobom. Ważne jednak, by w nagłówku aktu zaznaczono, że dokument jest wypisem oraz by nie znajdowały się w nim poprawki i przekreślania obecne na oryginale. Na końcu powinno być zaznaczone, komu i kiedy wydano wypis, a jeśli ma on więcej niż jeden arkusz, należy go ponumerować, połączyć, parafować i spoić pieczęcią.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję