Materiał Partnera

Różnice między leasingiem operacyjnym a finansowym

Różnice między leasingiem operacyjnym a finansowym

Leasing jest bardzo popularną formą finansowania środków trwałych. Dzięki niemu firmy nabywają wyposażenie biur, samochody osobowe i ciężarowe, maszyny czy urządzenia, a nawet nieruchomości. Rozważając skorzystanie z takiego rozwiązania, warto sprawdzić, różnice występujące pomiędzy podstawowymi rodzajami leasingu. Można bowiem skorzystać z leasingu finansowego i operacyjnego. Poznaj ich najważniejsze zasady.

 

Leasing a różnice w rozliczaniu kosztów

Każda forma leasingu ma zalety i wady. Są one uzależnione od charakterystyki prowadzonej działalności i przedmiotu, który ma zostać w taki sposób finansowany. W przypadku leasingu operacyjnego to firma leasingująca zajmuje się wpisaniem danego przedmiotu do ewidencji środków trwałych i dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych. W leasingu finansowym obowiązek ten spoczywa na leasingobiorcy.

 

W leasingu operacyjnym leasingobiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu:

  • opłatę wstępną,
  • raty leasingowe,
  • opłaty związane z bieżącą eksploatacją pojazdu.

Jak wskazują specjaliści Europejskiego Funduszu Leasingowego, w leasingu finansowym istnieje możliwość dodatkowego zaliczenia do tych kosztów odpisów amortyzacyjnych oraz części odsetkowej rat i codziennych kosztów użytkowania przedmiotu leasingu.

 

Znaczące różnice można również zaobserwować w rozliczaniu podatku od towarów i usług. W leasingu operacyjnym jest on naliczany co miesiąc, do każdej raty leasingowej. W leasingu finansowym VAT płacony jest w całości z góry wraz z pierwszą ratą, po odbiorze przedmiotu.

 

Leasing finansowy a operacyjny – znaczące różnice w umowach

Leasing samochodów i środków transportu wiąże się z koniecznością podpisania odpowiedniej umowy. W przypadku leasingu operacyjnego obejmuje ona okres co najmniej 40% czasu amortyzacji przedmiotu i maksymalnie 60 miesięcy. Musi ona spełniać warunki wskazane w przepisach prawa. W leasingu finansowym nie występują ograniczenia w zakresie minimalnej wartości końcowej ani minimalnego okresu trwania umowy. Musi być ona jedynie zawarta na czas określony, którego długość ustalają strony.

 

Znaczącą różnicę obserwuje się w kwestii możliwości wykupienia finansowanego leasingiem przedmiotu. W leasingu finansowym staje się on własnością leasingobiorcy po zakończeniu umowy. W przypadku drugiej formy może on wykupić przedmiot, za określoną w umowie kwotę.

 

Obie formy leasingu niosą ze sobą wiele korzyści, ale i ograniczenia. Przed ostateczną decyzją należy je porównać, biorąc pod uwagę specyfikę prowadzonej przez siebie działalności.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję