Materiał Partnera

Rozliczanie podatku VAT bez tajemnic

Rozliczanie podatku VAT bez tajemnic

Podatek VAT został wprowadzony już w 1954 roku. Krajem, który jako pierwszy go rozpowszechnił była Francja. Obecnie podatek VAT obowiązuje w praktycznie każdym państwie. W Polsce pojawił się w 1993 roku i jest obecny do dziś. Czym jest taki rodzaj daniny i kto jest zobowiązany do jej płacenia? Sprawdź, jak poprawnie rozliczyć podatek VAT i jakie firmy w tym pomagają.

 

Charakterystyka podatku VAT

Mianem tym określa się podatek od towarów i usług. Jego wartość dolicza się w procesie kupna-sprzedaży. Dlatego też dotyczy zarówno nabywców, jak i sprzedawców. W praktyce jest nim jednak obarczony konsument. Często mówi się, że podatek jest neutralny dla przedsiębiorcy. Danina ta jest naliczana w każdym etapie produkcji towaru lub usługi i musi być odpowiednio rozliczona.

Obecnie wyróżnia się dwa rodzaje podatku VAT. Pierwszym z nich jest podatek należny, którym nazywa się kwotę zobowiązania powstającą podczas wystawiania przez sprzedawcę faktury. Wartość ta trafia do urzędu skarbowego. Drugim rodzajem jest podatek naliczony, którego kwotę stanowią:

  • wysokość podatku zapłaconego przez przedsiębiorcę za zakup towarów lub usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej potwierdzony fakturą,
  • suma podatku wynikająca z dokumentu celnego oraz deklaracji importowej,
  • zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabycia produktów rolnych związanych z dostawą opodatkowaną,
  • kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W Polsce stawki podatku VAT wynoszą 23%, 8%, 5% oraz 0% i są uzależnione od rodzaju, oraz charakteru sprzedaży.

 

Rozliczanie podatku VAT

Podstawową czynnością, jaką musi wykonać każdy podatnik, jest rejestracja poprzez złożenie do urzędu skarbowego formularza VAT-R. Należy to uczynić przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Rozliczenia podatku VAT można dokonać, na przykład na zasadach ogólnych. Oznacza to, że podatnik zobowiązany jest składać co miesiąc deklarację VAT 7 i opłacać należny podatek. Zarówno składanie deklaracji, jak i dokonanie wpłaty powinno odbywać się w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Nieprzestrzeganie tych zasad grozi naliczeniem odsetek – informuje jeden z pracowników biura rachunkowego Plus.

Podatnik może rozliczać się także raz na kwartał. Czynności takich mogą dokonywać małe przedsiębiorstwa, których wartość sprzedaży brutto w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczyła 1 200 000 euro. W myśl art. 99 ust. 3a ustawy o VAT musi także upłynąć co najmniej 12 miesięcy od złożenia formularza rejestracyjnego VAT-R. Niestety, początkujący przedsiębiorcy nie mają możliwości skorzystania z tej opcji rozliczenia.

Ponadto, istnieje jeszcze tak zwana metoda kasowa w VAT. Mogą z niej skorzystać małe firmy, rozliczając się wyłącznie kwartalnie. Nie można jednak w tym przypadkuobniżyć wartości podatku należnegoo naliczony. Z metody tej można zrezygnować po upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia korzystania z niej.

 

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję