Materiał Partnera

Podstawowe formy stosunku pracy

Podstawowe formy stosunku pracy

Nawiązanie określonego stosunku pracy oznacza, że dany pracownik zobowiązuje się do wykonywania pewnych czynności zawodowych. W zależności od wybranej formy zatrudnienia ma on zatem inne obowiązki i prawa, które regulować może zarówno Kodeks pracy, jak i Kodeks cywilny. Sprawdźmy, jakie są formy stosunku pracy i jak regulują one odszkodowanie za wypadek w pracy.

Jakie są podstawowe formy zatrudnienia?

Jedną z najczęściej zawieranych umów między pracownikami a pracodawcą jest umowa o pracę. W przypadku takiej formy zatrudnienia pracownik zobowiązuje się do pełnienia określonych czynności na rzecz pracodawcy. Pracodawca natomiast zobligowany jest do regularnego wypłacania pracownikowi wynagrodzenia. Wszelkie prawa i obowiązki pracownika na umowie o pracę zawarte są w Kodeksie pracy.

Drugim rodzajem umów są umowy cywilnoprawne, w skład których wchodzi umowa zlecenie i umowa o dzieło. Pierwsza z umów polega na wykonywaniu pewnej czynności lub usługi, a regulacje w tym zakresie zawarte są w Kodeksie cywilnym. Specjaliści z BHP-Inka zajmujący się doradztwem w zakresie prawa pracy na Śląsku wskazują na to, że osobie wykonującej taką pracę przysługują zazwyczaj wyłącznie prawa wynikające z treści umowy.

Umowa o dzieło z kolei jest tak zwaną umową rezultatu, polegającą na realizowaniu określonego dzieła, czyli wytworu. W takiej sytuacji znaczenie mają jednak nie etapy realizowania danej czynności, ale rezultat końcowy.

Formy stosunku pracy a odszkodowanie za wypadek

Jedną z różnic, jaka odróżnia umowę o pracę od umów cywilnoprawnych, jest sposób sporządzania dokumentacji powypadkowej oraz tego, co przysługuje danym osobom. Mianowicie, jeśli wypadkowi uległa osoba zatrudniona na umowę o pracę konieczne jest powołanie dwuosobowego zespołu powypadkowego, który bada okoliczności zdarzenia. W odniesieniu do umowy zlecenie nie ma takiego obowiązku, a dokumentem potwierdzającym zaistnienie wypadku jest karta wypadku.

Niemniej jednak niezależnie od tego, zarówno osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, jak i na umowy zlecenie przysługuje ten sam pakiet świadczeń socjalnych. Inna sytuacja ma miejsce w przypadku osób zatrudnionych na umowę o dzieło, które nie podlegają żadnemu ubezpieczeniu społecznemu, a tym samym nie mogą liczyć na wypłacenie odszkodowania z ZUS-u.

Aby zatem wybrać odpowiednią formę stosunku pracy, warto skorzystać z pomocy specjalistów z firmy BHP Inka w Katowicach, którzy dokładnie wyjaśnią, jakie prawa i obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przysługują poszczególnym pracownikom.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję