Materiał Partnera

Od czego zależy całkowity koszt zatrudnienia pracownika?

Od czego zależy całkowity koszt zatrudnienia pracownika?

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika obejmuje wszystkie składki, jakie są potrącane z danego wynagrodzenia. Inaczej prezentuje się to w przypadku umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło. Na czym polega przeliczanie całkowitego kosztu zatrudnienia pracownika? Co trzeba uwzględnić przy takim rozliczeniu? Odpowiedź znajduje się w artykule.

Ile wynosi koszt zatrudnienia pracownika przy umowie o pracę?

Pracownicy, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, muszą mieć potrącane składki (ubezpieczenie zdrowotne i społeczne) z ich wynagrodzenia brutto, a także jako dodatkowa kwota z budżetu pracodawcy. Na całkowity koszt zatrudnienia takiej osoby składa się zatem wynagrodzenia i składki ZUS (obciążające pracodawcę).

Pracodawca pokrywa kilka składek. Jest to 9,76% wynagrodzenia brutto na ubezpieczenie emerytalne, 6,5% na składkę rentową, 0,1% na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 2,45% na Fundusz Pracy, 1,67% na ubezpieczenie wypadkowe.

Pracownik od wynagrodzenia brutto ma natomiast odprowadzane składki emerytalne (9,76%), rentowe (1,5%), chorobowe (2,45%), zdrowotne (9%).

Warto powierzyć wszelkie obliczenia firmom, które zajmują się kompleksową obsługą kadrowo-płacową. Najczęściej polega to na tzw. outsourcingu, czyli zatrudnieniu oddzielnego, zewnętrznego przedsiębiorstwa księgowego. Przykładem takiej firmy jest biuro rachunkowe Atoran z Poznania, świadczące także usługi m.in. w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokumentacji kadrowej, podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Jaki jest koszt zatrudnienia pracownika przy umowie zlecenie?

Koszt całkowity przy umowie zlecenie prezentuje się nieco inaczej niż przy umowie o pracę. Wiele zależy od charakteru i profilu zatrudnionego – czy jest zatrudniony dodatkowo w innej firmie lub jest studentem poniżej 26 roku życia.

Jeśli dana umowa zlecenie stanowi jedyne źródło dochodu danego zleceniobiorcy, wszystko wygląda tak samo, jak w przypadku umowie o pracę. Jeśli pracownik posiada dodatkową pracę, gdzie pobiera co najmniej minimalne wynagrodzenie, pracodawca ponosi tylko koszt wynagrodzenia brutto. Jeżeli zleceniobiorca to student, zleceniodawca ponosi tylko koszt płacy brutto.

Jaki jest koszt całkowity przy zatrudnieniu na umowie o dzieło?

Umowy o dzieło nie podlegają żadnemu oskładkowaniu – składki do ZUS-u nie są potrącane. Koszt pracodawcy w takim wypadku wynosi tylko wynagrodzenie brutto zatrudnionego. Istnieje jednak wyjątek. Jeśli umowa o dzieło podpisana jest z pracodawcą, z którym ma się już podpisaną umowę o pracę, powstaje obowiązek ubezpieczenia umowy z tytułu umowy o dzieło.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję