Materiał Partnera

Kto zajmuje się przeprowadzaniem audytów podatkowych?

Kto zajmuje się przeprowadzaniem audytów podatkowych?

Utrzymywanie przedsiębiorstwa w dobrej kondycji wymaga podejmowania szeregu rozmaitych działań. Jedną z czynności z tym związanych jest audyt podatkowy, który pozwala na przedwczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości, a także na zrealizowanie niezbędnych korekt przywracających stabilność w firmie. Sprawdź, na czym on dokładnie polega i kto tak właściwie zajmuje się jego przeprowadzaniem. Zapraszamy do lektury.

Kiedy konieczne jest przeprowadzenie audytu podatkowego i kto go wykonuje?

Dzięki audytom podatkowym możliwe jest wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i ich skorygowanie, przez co unika się kar nakładanych przez urzędy skarbowe. Należy jednak podkreślić, że audyty podatkowe wykonywane w Legionowie oraz wielu innych miejscowościach (w zależności od lokalizacji firmy, której dotyczą) dzieli się na dwa podstawowe rodzaje, na co wpływ ma przede wszystkim bazowy cel ich wykonywania oraz osoby zajmujące się ich przeprowadzaniem.

Zgodnie z art. 20zg. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa audyt podatkowy przeprowadza Szef Krajowej Administracji Skarbowej wobec podatnika przed zawarciem umowy o współdziałanie (audyt wstępny) oraz w trakcie obowiązywania umowy o współdziałanie (audyt monitorujący) w celu sprawdzenia:

1) prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych;

2) skuteczności i adekwatności ram wewnętrznego nadzoru podatkowego.

Możliwy jest jednak również taki audyt, który zleca przedsiębiorca i który ma zostać zrealizowany w prowadzonej przez niego firmie. Ma on wówczas na celu ocenę podejmowanych przez niego działań (pośrednio lub bezpośrednio) w zakresie spełniania obowiązku podatkowego, a przeprowadzany jest przez doradców podatkowych będących przedstawicielami takich przedsiębiorstw jak Biuro rachunkowe ADF Lidmar z Legionowa.

Na czym polega audyt podatkowy?

W ramach audytu podatkowego wykonywanego przez doradców podatkowych podejmowane są następujące działania: analiza stanu prawnego przedsiębiorstwa, diagnoza stanu rozliczeń podatkowych, wskazanie operacji charakteryzujących się ryzykiem oraz wskazanie rozwiązań minimalizujących ryzyko podatkowe. Możliwa jest też ocena efektywności wdrożenia wybranych form kontroli wewnętrznych, a także ryzyka pojawienia się istotnych nieprawidłowości w firmie.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję