Materiał Partnera

Kto może zostać pracownikiem socjalnym ? - wymogi formalne i predyspozycje.

Kto może zostać pracownikiem socjalnym ? - wymogi formalne i predyspozycje.

W Polsce i na świecie nie brakuje rodzin, które dotknęła trudna sytuacja życiowa. Są też takie osoby, które potrzebują pomocy w zaadaptowaniu się w społeczeństwie. Przychodzą z nią pracownicy socjalni, których zawód jest nie tylko zajęciem zarobkowym, ale także swego rodzaju misją. Kto może objąć takie stanowisko? Jakie musi spełniać wymogi? Czy praca ta jest trudna? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

 

Kim jest pracownik socjalny?

Praca socjalna, do której nie każdy się nadaje to nie tylko sposób zarobku, ale także służba ludziom w potrzebie. Od pracownika zajmującego to stanowisko wymaga się przede wszystkim empatii i wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka. Pomoc pracownika socjalnego bywa nieoceniona w sytuacji, gdy osoba potrzebuje wsparcia w pokonaniu trudności życiowych czy w poszukiwaniu pracy. Najczęściej pracownicy socjalni są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Udzielają zatem wsparcia z urzędu lub na złożony wniosek.

Wymogi, które musi spełnić pracownik socjalny, aby móc pełnoprawnie wykonywać powierzone mu zadania określa ustawa o pomocy społecznej. Są to przede wszystkim ukończone studia na kierunku praca socjalna oraz zdobyta specjalizacja zawodowa. Obowiązki osób zajmujących tego typu stanowiska wymagają często cierpliwości i odwagi. Niekiedy mogą bowiem spotkać się z agresją, zwłaszcza w środowisku patologicznym.

 

Czym powinien cechować się pracownik socjalny?

Jak już wcześniej wspomniano, przed pracownikiem socjalnym stoi szereg wymogów do spełnienia. Osoba ta powinna nie tylko ukończyć odpowiednią szkołę i odbyć praktykę zawodową. Liczą się także osobiste predyspozycje, do których należą:

  • sumienność,

  • chęć niesienia pomocy potrzebującym,

  • odwaga,

  • odporność na stres,

  • cierpliwość,

  • empatia,

  • wrażliwość,

  • wyrozumiałość.

Praca w pomocy społecznej wymaga profesjonalizmu przy wykonywaniu konkretnych zadań i stosowania się do zasad etyki zawodowej. Pracownik socjalny musi szanować i traktować z godnością osoby, którym udziela pomocy. Powinien też znać wszystkie prawa i obowiązki potrzebujących, które może poznać na szkoleniu w ośrodku Małgorzaty Jaźwińskiej. Ważne jest także zachowanie wszelkich danych w tajemnicy.

Pracownik socjalny ma do wykonania bardzo ważną misję. Powinien nie tylko nieść pomoc potrzebującym, ale także pokazywać im możliwe rozwiązania poprawiające ich sytuację i pozwalające się usamodzielnić. Osoby te współpracują też z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania patologii społecznej. Są też bardzo ważną częścią programów pomocy społecznej.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję