Materiał Partnera

Księgowość pełna a uproszczona - najważniejsze różnice

Księgowość pełna a uproszczona - najważniejsze różnice

Początkujący przedsiębiorcy często mają problem z doborem odpowiedniej metody rozliczania prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Właściciele małych i średnich firm z reguły mają do wyboru księgowość pełną oraz uproszczoną. Oba wymienione sposoby prowadzenia księgowości mają swoje zalety, jak również wady. Warto dowiedzieć się, czym różnią się one od siebie oraz kiedy najlepiej zdecydować się na któryś z nich.

 

Pełna księgowość – podstawowe wyróżniki

 

Do prowadzenia pełnej księgowości zobligowane są pewne grupy podmiotów. Zalicza się do nich głównie duże przedsiębiorstwa, a także spółki cywilne i jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, osiągające w skali roku dochody na poziomie przekraczającym kwotę 2 mln euro. To samo dotyczy również spółek akcyjnych, komandytowo-akcyjnych, komandytowych i z ograniczoną odpowiedzialnością – niezależnie od osiąganych przez te podmioty   zysków. Prowadzenie pełnej rachunkowości to dość skomplikowane zadanie, które zwykle powierza się wyspecjalizowanym biurom księgowym, takim jak Grupa TAX-NET. Oddelegowane do realizacji tej czynności osoby z reguły są zobowiązane do systematycznego wypełniania dziennika, księgi głównej i ksiąg pomocniczych wraz z dołączonymi do nich zestawieniami sald i obrotów kont, jak również inwentarza składników aktywów i pasywów.

Pełna rachunkowość służy głównie obliczaniu należnego podatku. Dzięki jej prowadzeniu jednak można także na bieżąco śledzić sytuację finansową firmy. Na tej podstawie często dokonuje się również prognozy na przyszłość.

 

Czym jest księgowość uproszczona?

 

Księgowość uproszczona to chętnie wybierany przez małych i średnich przedsiębiorców sposób rozliczania się z fiskusem. Jak sama nazwa wskazuje, metoda ta jest znacznie mniej skomplikowana od rachunkowości pełnej. W tym przypadku nie ma bowiem konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych. W zależności od indywidualnych okoliczności przedsiębiorcy mają do wyboru kilka form opodatkowania. Są to kolejno:

  • zasady ogólne i podatek liniowy – obie formy wymagają prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, służącej do dokumentowania zysków z działalności oraz wydatków ponoszonych na jej prowadzenie;

  • karta podatkowa – polega na płaceniu stałej kwoty zobowiązania podatkowego; w praktyce taka księgowość uproszczona może być stosowana jedynie przez niewielką grupę przedsiębiorców;

  • ryczałt ewidencjonowany – jego istota sprowadza się do płacenia danej stawki podatku zależnie od rodzaju prowadzonej działalności.

Księgowość uproszczona może być prowadzona za pomocą programów internetowych.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję