Materiał Partnera

Kiedy pracownik ma prawdo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych?

Kiedy pracownik ma prawdo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych?

Zgodnie z prawem pracy, godziny nadliczbowe to działania podejmowane przez pracownika w wymiarze czasowym większym niż zawarta w umowie podstawa (obowiązujący czas pracy pracownika). Co to oznacza w praktyce? W przypadku pracy na pełen etat, pracownik którego aktywność przekracza, co do zasady, 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo, jest uznawany za osobę podejmującą działalność zarobkową w godzinach nadliczbowych (wymienione zależy jednak w szczególności od obowiązującego pracownika systemu czasu pracy, harmonogramu czasu pracy itp.). Zgodnie z prawem  taka praca powinna być honorowana specjalnym wynagrodzeniem. Na co  warto zwrócić uwagę przy staraniu się o wynagrodzenie? 

Regulacje zawarte w umowie o pracę 


Pracodawca jest bezwzględnie zobowiązany do wypłacenia należnej, kwoty albo udzielenia odpowiedniego czasu wolnego. W niektórych przypadkach pracownik ma prawo do odmowy wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych. Podstawą starania się o honorarium za godziny nadliczbowe jest oczywiście istnienie stosunku pracy, który zazwyczaj potwierdzony jest 
stosowną umową o pracę. W umowie zawarte są najważniejsze kwestie związane ze stosunkiem pracy w tym rodzaj zajmowanego stanowiska, wysokość wynagrodzenia za pracę. Jednym z istotnych zagadnień prawa pracy w kontekście wynagrodzenia za pracę jest prawo do godziwego wynagrodzenia. Jakie czynniki składają się na to pojęcie? 

Jak tłumaczy radca prawny z Kancelarii Prawnej w Szczecinie: Przede wszystkim wynagrodzenie pracownika musi odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy, przy tym, co oczywiste wynagrodzenie strony uzgadniają przy zawieraniu umowy o pracę, lub następnie w drodze aneksów do umowy o pracę. Minimalne wynagrodzenie, który zapewnia godziwe warunki życia, regulowany jest ustawową o minimalnym wynagrodzeniu za pracą. 

Formy wynagrodzenia pracy w godzinach nadliczbowych 


Istnieją dwa sposoby wynagrodzenia za godziny pracy w godzinach nadliczbowych. Najczęściej stosowaną formą jest dodanie określonej kwoty pieniężnej do podstawowej pensji pracowniczej. Za pracę w nocy, święta, niedzielę oraz dni wolne pracownikowi przysługuje dodatek  w wysokości 100% stawki określonej w umowie (co do zasady). Natomiast w  każdy inny  dzień rekompensata wynosi 50% należnej kwoty (co do zasady).  Nie zawsze jednak pracownik decyduje się na wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Pracodawca ma  również możliwość zrekompensowania nadliczbowych godzin udzieleniem czasu wolnego. Zgodnie z prawem pracy czas wolny powinien  być o połowę dłuższy niż liczba przepracowanych nadgodzin, jeśli jego udzielenie następuje z inicjatywy pracodawcy. 

Kiedy pracownik może odmówić wykonywania godzin nadliczbowych? 
W niektórych wypadkach pracownik ma prawo odmowy pracy w nadgodzinach. Należy wskazać, że praca w większym wymiarze czasu jest obowiązkiem jedynie w dwóch przypadkach: w razie konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej, ochrony zdrowia lub mienia oraz w  przypadku szczególnej potrzeby pracodawcy. W szczególności pracownik nie musi wykonywać pracy, gdy jest ona niezgodna z zasadami BHP, zagraża zdrowiu lub życiu. 

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję