Materiał Partnera

Kiedy kredyt we frankach można unieważnić?

Kiedy kredyt we frankach można unieważnić?

Spraw sądowych dotyczących kredytów we frankach nie ubywa. W ostatnim czasie większość pozwów jest rozpatrywana na korzyść pokrzywdzonych pożyczkobiorców. Frankowicze mogą starać się o unieważnienie umowy, jeśli zawiera ona klauzule abuzywne i inne zapisy niezgodne z przepisami prawa. Jak złożyć pozew przeciwko bankowi? Czy wygranie sprawy może mieć negatywne konsekwencje dla kredytobiorcy?

Jak unieważnić umowę o kredyt we frankach? 

Unieważnienie kredytu we frankach jest bardzo prawdopodobne, ponieważ większość umów z bankami (zwłaszcza zawartych między 2004 a 2008 roku) została wadliwie skonstruowana. Spora część z nich zawiera klauzule niedozwolone, które naruszają interesy konsumenta oraz kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z uczciwymi praktykami. Podczas procesu sądowego możliwe jest całościowe lub częściowe unieważnienie umowy. W drugim przypadku za nieważne uznane zostają zapisy mówiące o przeliczeniach pomiędzy walutami PLN i CHF. 

Jeśli jesteś frankowiczem i chciałbyś postarać się o unieważnienie umowy kredytowej lub „odfrankowanie pożyczki” powinieneś skorzystać z pomocy specjalistów posiadających doświadczenie w tego typu sprawach. W kancelarii radcy prawnego Burkot Legal pracuje zespół prawników i analityków finansowych, którzy jako jedni z pierwszych w Polsce kierowali powództwa dotyczące kredytów CHF przeciwko bankom. Przeanalizują oni Twoją umowę kredytową, a gdy stwierdzą, że znajdują się w niej zapisy, które naruszają przepisy prawa, wyliczą dla Ciebie wartość roszczeń i sporządzą pozew. 

Konsekwencje unieważnienia umowy o kredyt CHF

Unieważnienie całej umowy kredytowej we frankach przez sąd skutkuje tym, że bank zwraca powodowi nadpłacone raty wraz z odsetkami i prowizją od udzielenia pożyczki. Natomiast frankowicz musi oddać otrzymaną kwotę – jeśli będzie ona bardzo wysoka dłużnik ma prawo zwrócić się do banku z wnioskiem o rozłożenie zobowiązania na raty. Co więcej, nieruchomość kredytobiorcy przestaje być obciążona hipoteką. 

Natomiast gdy uda się tylko częściowo unieważnić umowę, czyli „odfrankować pożyczkę” za wiążącą uznaje się kwotę w polskich złotych. Kredytobiorca musi spłacać swój dług, jednak raty stają się niezależne od wahań kursu szwajcarskiej waluty. Dzięki temu harmonogram spłacania długu jest dokładnie zaplanowany i przewidywalny. Ponadto frankowicz otrzymuje zwrot niesłusznie naliczonych pieniędzy.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję