Materiał Partnera

Jak zgłosić zmiany w zarejestrowanym KRS-ie?

Jak zgłosić zmiany w zarejestrowanym KRS-ie?

Zmiany w KRS muszą być zgłoszone w ciągu maksymalnie 7 dni od daty modyfikacji. Od 2021 roku przedsiębiorcy mogą korzystać wyłącznie z elektronicznych formularzy. Co ważne, KRS o zaistniałych zmianach może poinformować osoba uprawniona do przedstawicielstwa spółki lub pełnomocnik, czyli radca prawny powołany do reprezentacji.

Zgłaszanie zmian w KRS

Spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązane są do zgłaszania zmian dotyczących na przykład modyfikacji umowy spółki lub przedmiotu jej działalności. Konieczne jest zarejestrowanie przekształceń w składzie zarządu, adresie siedziby i aktualizacja danych osobowych wspólnika. Co ważne, od 2021 roku wnioski o wpis do KRS mogą być składane wyłącznie w sposób elektroniczny, co oznacza, że dokumenty w formie papierowej przestały być rozpatrywane. Obsługa zgłoszeń odbywa się poprzez system teleinformatyczny. Jeśli umowę spółki zawarto u notariusza i spisano w sposób tradycyjny, czyli papierowy to należy skorzystać z Portalu Rejestrów Sądowych. W każdym innym przypadku powinno korzystać się z systemu S24, który umożliwia modyfikację danych spółek założonych w tym systemie.

Zarówno na Portalu Rejestrów Sądowych, jak i w systemie S24 wniosek może złożyć tylko osoba posiadająca konto, przy czym może to być wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki lub pełnomocnik procesowy. W każdym innym przypadku wymaga się zastosowania opcji udostępniania do podpisu w celu umożliwienia osobie uprawnionej podpisania wniosku. Natomiast złożyć wniosek do sądu może tylko osoba, która go przygotowała. Każdorazowo do wniosku muszą zostać załączone wszystkie dokumenty potwierdzające zaistniałe zmiany. Sąd rozpatrzy wniosek w ciągu jednego dnia w przypadku dokumentów zarejestrowanych w systemie S24 lub w ciągu 7 dni, jeśli skorzystano z platformy PRS. Sąd może wezwać do uzupełnienia braków w dokumentacji, co należy zrobić w ciągu maksymalnie 7 dni.

Pomoc prawna przy rejestracji i zmianach w KRS

Pomoc z zakresu postępowań prowadzonych przed KRS świadczy LCO Kancelaria Radców Prawnych Puciłowski & Zmysłowski z Lublina. Poza doradztwem prawnym realizowane są funkcje kompleksowego zastępstwa procesowego. Zmiany KRS w Lublinie obsługiwane są w drodze pełnomocnictwa. Kancelaria zajmuje się rejestracją nowych podmiotów, zgłaszaniem zawieszania działalności i ich wznawiania oraz czynnościami związanymi z przekształcaniem spółek, a także zmianami wysokości kapitału. Rejestrowane są wszelkie zmiany w umowach spółek oraz składzie organów zarządzających.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję