Materiał Partnera

Jak przebiega postępowanie sanacyjne?

Jak przebiega postępowanie sanacyjne?

Postępowanie sanacyjne stanowi jedną z czterech możliwości postępowania restrukturyzacyjnego. Poza zasadniczą funkcją postępowań restrukturyzacyjnych (uniknięcie ogłoszenia upadłości), postępowanie sanacyjne umożliwia także wieloaspektową naprawę przedsiębiorstwa. Sanacja charakteryzuje się tym, że mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa dłużnika, a także mienie do niego należące, staje się masą sanacyjną, a zarządzanie tą nią zostaje odebrane dłużnikowi na rzecz zarządcy. Zasada jest więc taka, że dotychczasowy dłużnik zostaje odsunięty od zarządzania, a jego miejsce zajmuje doradca restrukturyzacyjny. Na czym polega postępowanie sanacyjne?

Postępowanie sanacyjne – przebieg

Tym, co wyróżnia sanację na tle innych procedur restrukturyzacyjnych, jest umożliwienie dłużnikowi przeprowadzenia działań sanacyjnych. Działania sanacyjne są czynnościami faktycznymi i prawnymi, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika w celu przywrócenia mu zdolności do wykonywania zobowiązań. Działania te mają za zadanie postanowienie zgodnie ze słusznymi prawami wierzycieli i osób trzecich.

Postępowanie sanacyjne obejmuje więc takie czynności, jak m.in. redukcja zatrudnienia, odstąpienie od niekorzystnych dla dłużnika umów wzajemnych, których stronę stanowi dłużnik, czy też sprzedaż majątku dłużnika ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej. Możliwa ingerencja dotycząca wszystkich aspektów firmy dłużnika stanowi więc najdalej idącą procedurę restrukturyzacyjną. Postępowanie sanacyjne bardzo często jest kwalifikowane, jako postępowanie upadłościowe. Wyłącznie cel postępowania sanacyjnego (nie cechy charakterystyczne dla jego przebiegu) zadecydowały, że procedura znalazła się w prawie restrukturyzacyjnym, a nie wśród prawa upadłościowego.

W trakcie postępowania sanacyjnego zarządca w porozumieniu z dłużnikiem składa sędziemu-komisarzowi plan restrukturyzacyjny, w którym wskazuje się czynności prawne i faktyczne, jakie należy podjąć w celu poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika. Mają one na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązania. Równocześnie składany jest spis wierzytelności. Po realizacji procesu lub części jego planu restrukturyzacyjnego zwołuje się zgromadzenie wierzycieli, które ma na celu przeprowadzenie głosowania nad układem. Postępowanie powinno zostać zakończone z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo o odmowie zatwierdzenia układu przez sąd.

Dlaczego postępowanie sanacyjne to dobre rozwiązanie?

Postępowanie sanacyjne jest postępowaniem hybrydowym, które łączy w sobie właściwości czynności restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych. Zarządca ma prawo do głębokiej ingerencji w stosunki prawne łączące dłużnika z osobami trzecimi. Główną zaletą sanacji jest zapewnienie dłużnikowi najpełniejszej formy ochrony przed egzekucją. Takie działanie gwarantuje przede wszystkim ochronę przed egzekwowaniem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Jak mówi pracownik Kancelarii Prawno - Ekonomicznej w Warszawie oferującej przeprowadzanie restrukturyzacji w firmach: Ze wszystkich czterech procedur restrukturyzacyjnych, drugim najczęstszym wyborem wśród dłużników jest właśnie sanacja. Warto jednak pamiętać, że dla powodzenia postępowania sanacyjnego niezbędne jest podjęcie działań naprawczych, zanim zadłużone przedsiębiorstwo na dobre straci możliwość finansowania nawet restrukturyzacji. W tym celu trzeba więc skontaktować się z doradcą restrukturyzacyjnym najlepiej w momencie pierwszych problemów z regulowaniem bieżących faktur.

Decydując się na przeprowadzenie postępowania sanacyjnego, należy skorzystać z oferty jedynie wykwalifikowanych doradców restrukturyzacyjnych. Doradcy z wieloletnim doświadczeniem w branży to gwarancja udanego procesu restrukturyzacji.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję