Materiał Partnera

Jak prowadzić księgowość na samozatrudnieniu?

Jak prowadzić księgowość na samozatrudnieniu?

W dzisiejszych czasach, coraz więcej osób zamiast pracować w firmach, decyduje się na samozatrudnienie. Ta sytuacja nie dziwi, bo dla niektórych samozatrudnienie to jedyne wyjście z kręgu bezrobocia lub szansa na rozpoczęcie satysfakcjonującej kariery zawodowej. Taki rodzaj pracy wiąże się jednak z wieloma zobowiązaniami, do których należy między innymi prowadzenie księgowości. Jak więc powinna być prowadzona księgowość w jednoosobowej działalności gospodarczej?

Formalności przy prowadzeniu księgowości na samozatrudnieniu

Kiedy zakłada się jednoosobową działalność gospodarczą, trzeba wypełnić odpowiedni wniosek rejestracyjny CEIDG-1. Znajdują się w nim dwa pola, które dotyczą księgowości. Należy w nich umieścić podmiot prowadzący księgowość firmy oraz adres, pod którym będzie przechowywana dokumentacja rachunkowa. Początkujący przedsiębiorca, który zamierza prowadzić księgowość samodzielnie, może zostawić te pola nieuzupełnione lub wpisać dane swojej firmy. Osoby, które korzystały już z usług biura rachunkowego i wpisały jego dane we wniosku, muszą dokonać aktualizacji wpisu do CEIDG. Termin wykonania tego wpisu mija jednak po 7 dniach od wystąpienia zmian w jego zakresie. Warto także pamiętać, że niektóre formy działalności są zwolnione z rejestracji podatku VAT, a pozostałe muszą zostać bezwzględnie zarejestrowane. Przy rozpoczęciu samozatrudnienia istotne jest więc uzyskanie informacji, czy dany rodzaj działalności podlega rejestracji do VAT.

Obowiązki księgowe w jednoosobowej działalności gospodarczej

Samozatrudniony jest zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, składania deklaracji VAT oraz odprowadzania kwoty podatku do właściwego urzędu skarbowego, opłacania składek ZUS, a także drukowania i przechowywania podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Osoba rozliczająca się ze swojej działalności ma ponadto obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i trwałych oraz wyposażenia i przebiegu pojazdu. Samodzielne prowadzenie księgowości wymaga również wywiązywania się w terminie ze zobowiązań podatkowych oraz odpowiedniego przechowywania dokumentacji księgowo-finansowej, dlatego najrozsądniej będzie powierzyć kwestie prowadzenia firmy doświadczonym specjalistom, na przykład z Biura Rachunkowego Amtes.

Zaliczka na podatek dochodowy

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów stanowi podstawę do wyliczania zaliczek na podatek dochodowy i służy do ewidencji poszczególnych zdarzeń gospodarczych w firmie. W KPiR są ujęte przychody uzyskane ze sprzedaży oraz pozostałe przychody, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością. Ujmuje się w niej także fakt zakupu towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz wszelkie pozostałe koszty, które wiążą się z przedmiotem prowadzenia działalności. Przedsiębiorca prowadzący własną działalność na koniec każdego miesiąca jest zobowiązany do sporządzenia wydruku zapisów dokonanych w tym okresie. Wydruk ten należy sporządzić zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję