Jak pracuje policja? Obowiązki i wyposażenie

Jak pracuje policja? Obowiązki i wyposażenie

Policja to formacja, która czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców danego miasta. Jest umundurowana i uzbrojona w pałki, gaz czy inne środki obezwładniające i ochronne. Jakie są dokładnie zadania, które spełnia policja? Z jakich środków korzysta? Jakie wyróżnia się stopnie policyjne? Co o tym mówi ustawa o policji? Odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule.

Zadania komisariatu Policji oraz wyposażenie

Policjanci są zobowiązani do noszenia określonego przez przepisy stroju. Składa się z munduru oraz wyposażenia. Tylko Komendant Główny Policji określa ustępstwa. Do wyposażenia należą kajdanki i prowadnice, pałki czy kaftany bezpieczeństwa. Oprócz tego policjanci mogą stosować drażniący gaz oraz siłę fizyczną. Nierzadko korzystają z pasów i siatek do obezwładniania. Towarzyszą im psy i konie. Stosują poza tym wodne środki na przykład armatki, kolczatki drogowe czy pociski. Używają kasków  ochronnych oraz przedmiotów, które służą do obezwładniania osób przy użyciu energii elektrycznej. Pomocne są poza tym pojazdy służbowe czy środki, służąca do pokonywania przeszkód na przykład materiały wybuchowe. Mogą także stosować środki pirotechniczne, które mają właściwości ogłuszające bądź olśniewające.

Jakie są główne obowiązki policjantów?

Policja w Polsce jest zobowiązana do wykonywania obowiązków zgodnych z zasadami ślubowania. Może odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego bądź prokuratora,  jeśli jego wykonanie byłoby jednoznaczne z przestępstwem. Odmowę wówczas melduje się Komendantowi Głównemu Policji.  Do głównych zadań zaliczają się:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku – w miejscach publicznych, transporcie czy komunikacji publicznej
 • Zabezpieczenie życia i zdrowia ludzi, a także mienia
 • Odnajdywanie i ściganie winnych wykroczeń czy przestępstw
 • Działania prewencyjne – ograniczające popełnianie wykroczeń i przestępstw, również współpraca z innymi urzędami
 • Kontrolowanie przestrzegania przepisów – administracyjnych i porządkowych, które obowiązują w miejscach publicznych, jak również powiązanych z działalnością publiczną
 • Współpraca – z innymi policjami, także innych państw, jak również organami i instytucjami Unii Europejskiej

Polska policja zarządza ponadto informacją kryminalną. zajmuje się prowadzeniem baz danych Systemu Informacyjnego Schengen. Policjanci zbierają, przetwarzają i przekazują informacje kryminalne oraz realizują zadania, które określają prawa Unii Europejskiej. także wynikających z umów czy międzynarodowych porozumień. Dodatkowo zajmują się prowadzeniem zbiorów danych, które zawierają informacje gromadzone przez odpowiednie organy. Nadzorują poza tym straże gminne lub miejskie, a także inne formacje.

Jakie wyróżnia się stopnie w Policji?

W skład obowiązujących stopni policyjnych wchodzą:

 • Korpus generałów – generalny inspektor i nadinspektor
 • Korpus starszych oficerów – inspektor, młodszy inspektor i podinspektor
 • Korpus młodszych oficerów – nadkomisarz, komisarz i podkomisarz
 • Korpus aspirantów – aspirant sztabowy, starszy, aspirant, aspirant młodszy
 • Korpus podoficerów – sierżant sztabowy, starszy sierżant, sierżant
 • Korpus szeregowych – starszy posterunkowy, posterunkowy

Ustawa o policji dokładnie określa system mianowania. I tak po przesłużeniu 1 roku otrzymuje się tytuł posterunkowego lub starszego posterunkowego. Po 2 latach – sierżanta, sierżanta starszego oraz sierżanta sztabowego i starszego aspiranta. Po przepracowaniu 3 lat otrzymuje się tytuł młodszego aspiranta, aspiranta, podkomisarza i podinspektora. Po 4 latach natomiast uzyskuje się stopień aspiranta sztabowego, nadkomisarza lub młodszego inspektora i inspektora.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję