Materiał Partnera

Jak można ubezpieczyć swój majątek?

Jak można ubezpieczyć swój majątek?

Ubezpieczenie majątku to przydatna oferta zabezpieczająca zgromadzone dobra materialne. Domy, samochody, sprzęt sportowy to tylko niektóre z kosztowności, którymi otaczamy się na co dzień. Niestety, tak jak większość przedmiotów, narażone są one na zniszczenie lub kradzież. Dobre ubezpieczenie zapewni bezpieczeństwo finansowe na wypadek utraty części lub całości majątku. Na czym polega taka ochrona?

Na czym polega ubezpieczenie mienia?

Ubezpieczenie majątku jest dobrowolne, oznacza to, że podlega mu wiele różnych przedmiotów, a jego warunki można dopasować do swoich potrzeb. Często w ten sposób zabezpieczane są nieruchomości, na przykład na wypadek pożaru lub powodzi. Łącznie z nimi ubezpieczane są również znajdujące się wewnątrz przedmioty, które mogą zostać skradzione lub zniszczone. Polisa chroniąca majątek przeznaczona jest zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw.

Oferta ubezpieczeń mienia jest bardzo szeroka i różni się w umowach różnych towarzystw. Zakres ochrony może obejmować zdarzenia, takie jak pożar, powódź, zalanie, przepięcie, trzęsienie ziemi oraz skutki opadów atmosferycznych. Często wymieniane są również działania osób trzecich, na przykład włamanie, kradzież lub dewastacja. Warunki są różne, dlatego przed podjęciem decyzji warto porównać oferty. Pomóc mogą w tym doradcy, na przykład z firmy InPlus oferującej ubezpieczenia w różnych formach. W te sposób łato wybrać najlepiej pasującą i korzystną cenowo ochronę majątku.

Czy ubezpieczenie majątku jest obowiązkowe?

Polisy zabezpieczające mienie nie są obowiązkowe, chociaż zdarzają się wyjątki. Do wykupienia ubezpieczenia majątku zobowiązane są osoby prowadzący szeroko pojętą działalność rolniczą i posiadające co najmniej 1 ha gruntów rolnych. W takiej sytuacji ubezpieczeniu podlegają wszystkie budynki wchodzące w skład gospodarstwa, a polisa chroni je na wypadek pożaru lub innych zdarzeń losowych. Wariant obowiązkowy można rozszerzyć o dodatkową ochronę, na przykład OC rolnika, maszyn rolniczych, a nawet NNW.

Czy to, że nie każdy zobligowany jest do zabezpieczenia swojego mienia, zwalnia z wykupienia polisy? Nie powinno tak być. Koszt ubezpieczenia swojego domu lub mieszkania jest niewielki w porównaniu ze stratami, jakie mogą wystąpić na skutek niezależnych od właściciela zdarzeń. Wypłata z polisy to rekompensata finansowa poniesionych strat umożliwiająca odbudowanie utraconego majątku, co w przypadku nieruchomości jest podstawą bezpieczeństwa.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję