Materiał Partnera

Hełm jako element ubioru strażaka

Hełm jako element ubioru strażaka

Każdy strażak wie, jak ważne jest zachowywanie szczególnych środków ostrożności podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Ze względu na specyfikę pracy strażaka cała załoga musi być wyposażona w odzież ochronną, dzięki której redukowane jest ryzyko uszczerbku na zdrowiu, a nawet utraty życia. Jednym z ważniejszych elementów ubioru strażaka jest hełm. Sprawdź, jakie jest jego znacznie, czyli po co jest używany.

Hełm obowiązkową częścią umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Umundurowanie każdego strażaka powinno zawierać kilka kluczowych elementów. Na obligatoryjny zestaw odzieżowy osób pracujących w straży pożarnej składają się między innymi zasadnicze przedmioty ubioru wyjściowego, zasadnicze przedmioty ubioru służbowego czy zasadnicze przedmioty środków ochrony indywidualnej. Do tej ostatniej grupy należy przede wszystkim hełm strażacki, o którym będzie mowa w dalszej części tego artykułu. Na przedmioty środków ochrony indywidualnej przeznaczone dla strażaków składają się następujące przedmioty:

  • ubranie specjalne,
  • rękawice specjalne,
  • kominiarka,
  • buty strażackie,
  • hełm strażacki.

Spośród wszystkich tych środków ochrony, których znaczenie jest nieustannie podkreślane, między innymi przez firmy zajmujące się ich sprzedażą, takie jak Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AGPOL, hełm strażacki pełni szczególne funkcje (ale o tym przeczytasz nieco później). Właśnie ze względu na to, czemu dokładnie ma służyć ten element zestawu odzieżowego strażaka, wyszczególniono kryteria, które powinien spełniać odpowiedni hełm strażacki.

Można o tym przeczytać między innymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej. W treści tego dokumentu można znaleźć następujący zapis:

Hełm strażacki w kolorze czerwonym. Skorupa gładka, bez ostrych załamań, boczna krawędź skorupy schodząca w kierunku uszu. Hełm wyposażony w osłonę karku i twarzy.

Przed czym chroni hełm strażacki?

Zadaniem hełmu, który jest obligatoryjną częścią wyposażenia każdego strażaka, jest ochrona człowieka przed doznaniem uszczerbku na zdrowiu, a nawet utratą życia. Wyróżnia się cztery zagrożenia, przed którymi ma być ochroniony strażak dzięki noszeniu swojego hełmu ochronnego. Hełm ma zabezpieczać przed:

  • wpływem energii cieplnej,
  • porażeniem prądem elektrycznym (o wartości do 440 V),
  • uderzeniem spadającego lub przemieszczającego się przedmiotu,
  • uderzeniem głową w napotkane przeszkody.

Jak więc widać, hełm strażacki to nie tylko taki element ubioru, który ma dopełniać wygląd każdego strażaka. To przede wszystkim skuteczny przedmiot środków ochrony indywidualnej, który bardzo często ratuje zdrowie, a nawet życie strażaka. Dlatego właśnie tak ważne jest, by miał on odpowiednią jakość i był wykonany zgodnie z wolą ustawodawcy.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję