Materiał Partnera

Egzekucja z aktu notarialnego. Czy to możliwe?

Egzekucja z aktu notarialnego. Czy to możliwe?

Egzekucja komornicza może być przeprowadzona na podstawie tytułu, który został mianowany przez sąd klauzulą wykonalności. Tytułem tym najczęściej bywa prawomocne orzeczenie sądu, wyrok sądu lub porozumienia osiągnięte na drodze sądowej. Często pojawia się pytanie, czy egzekucja może być wykonana również z aktu notarialnego. Warto przyjrzeć się temu tematowi, ponieważ akt notarialny często służy jako główne zabezpieczenie należności wierzyciela.

Na czym polega egzekucja z aktu notarialnego?

Aby komornik mógł rozpocząć działania związane ze ściąganiem należności od dłużnika, sąd musi wydać wyrok o przeprowadzeniu egzekucji. Następnie komornik może przystąpić do zajęcia majątku dłużnika, w tym również pensji.

Jak tłumaczy notariusz z Kancelarii Notarialnej Sławomir Puczyłowski: Przeprowadzenie egzekucji z aktu notarialnego jest możliwe, jednak wygląda nieco inaczej niż tradycyjne postępowanie egzekucyjne. Ma ono na celu przyspieszenie oraz uproszczenie egzekucji majątku dłużnika. Aby skorzystać z tego rozwiązania, dłużnik musi złożyć oświadczenie, że wyraża wolę poddania się egzekucji właśnie w formie aktu notarialnego. Następnie posiadając takie oświadczenie wierzyciel udaje się do sądu, aby uzyskać klauzulę wykonalności.

Po uzyskaniu klauzuli wykonalności wierzyciel może złożyć wniosek bezpośrednio u komornika sądowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Podpisane oświadczenie o zgodzie na przeprowadzenie egzekucji z aktu notarialnego przyspiesza całe postępowanie, ponieważ omija proces wydawania prawomocnego wyroku sądu.

Jakie informacje zawarte są w akcie notarialnym?

Aby akt notarialny mógł być podstawą do wykonania egzekucji komorniczej, musi zawierać pewne informacje. Po pierwsze dłużnik musi oświadczyć, że w przypadku niewywiązania się ze swojego zobowiązania finansowego podda się dobrowolnie egzekucji z aktu notarialnego, bez wnoszenia sprawy do sądu. W akcie notarialnym muszą się również znaleźć takie dane jak wysokość długu oraz termin spłaty.

Co więcej, w treści aktu muszą być umieszczone pełne dane wierzyciela oraz dłużnika, opis i termin spłaty długu oraz termin, do którego wierzyciel będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności danego aktu notarialnego. W dokumencie powinna znaleźć się górna kwota, do której wierzyciel może domagać się wykonania egzekucji.

Co jeszcze warto wiedzieć o egzekucji z aktu notarialnego?

Akt notarialny powinien posiadać odpowiednią formę notarialną. Oznacza to, że musi zostać sporządzony przez uprawioną osobę, czyli notariusza. Warto przy tym mieć na uwadze, że koszt usług notariusza będzie musiał pokryć najczęściej wierzyciel. Sporządzanie aktów notarialnych powinno odbywać się z zachowaniem najwyższych standardów co do treści oraz formy, aby wyeliminować wystąpienie rozbieżność z wolą wierzyciela oraz oświadczeniem złożonym przez dłużnika.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję