Materiał Partnera

Dokumentacja dotycząca ewidencjonowania czasu pracy od 2019

Dokumentacja dotycząca ewidencjonowania czasu pracy od 2019
Rozliczanie czasu pracy pracowników stanowi podstawę do naliczania wynagrodzeń oraz innych należnych świadczeń. Do 31 grudnia 2018 roku obowiązek ten był regulowany rozporządzeniem z 1996 roku. Od dwóch lat obowiązują inne zasady, które wprowadzają kolejne dokumenty związane ze stosunkiem pracy i ewidencjonowaniem jej czasu. Co powinna zawierać dokumentacja prowadzona na nowych zasadach?

Ewidencja czasu pracy – podstawy prawne

Zatrudnienie pracownika, czyli nawiązanie z nim stosunku pracy, nakłada na pracodawcę określone obowiązki. Wynikają one z praw pracownika określonych przepisami takimi jak np. Kodeks pracy. Ten i inne dokumenty chronią podwładnego przed wykorzystywaniem np. przez przydział zbyt dużej liczby godzin czy ograniczanie dostępu do pomocy socjalnej i medycznej. Każdy pracownik ma również prawo do wynagrodzenia za przepracowane godziny oraz do urlopu. Aby było możliwe ich rozliczenie zgodnie z prawem, niezbędne jest staranne ewidencjonowanie czasu pracy.

Przez kilkadziesiąt lat kwestie związane z zatrudnianiem pracowników i obowiązkowym prowadzeniem dokumentacji regulowało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. Dokument ten został zastąpiony nowym rozporządzeniem, wydanym pod koniec 2018 roku, a obowiązującym od 1 stycznia 2019 roku. W nowym rozporządzeniu zostały wprowadzone kolejne obowiązki dotyczące ewidencjonowania czasu pracy. Rozszerzono je między innymi o konieczność zapisywania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy lub dyżurów.

Co powinna zawierać dokumentacja dotycząca ewidencjonowania czasu pracy?

Dokumentacja pracownicza w nowym ujęciu dzieli się na cztery części. Są to:

 • ewidencja czasu pracy,
 • wnioski pracownika,
 • dokumenty dodatkowe,
 • zgody.

Informacje dotyczące czasu pracy są gromadzone w pierwszej części. Pozostałe obejmują między innymi wnioski o zwolnienia, zastosowanie nietypowego systemu pracy, skróconego tygodnia czy systemu zadaniowego. Jeśli pracownik wychowuje dziecko w wieku do 4 lat, musi też wyrazić zgodę na pracę w godzinach nocnych, w czasie ponadwymiarowym czy na oddelegowanie do innego miejsca pracy. Ta ostatnia zasada dotyczy również kobiet w ciąży – wyjaśnia specjalista firmy Mawex.

Właściwa ewidencja czasu pracy zgodnie z nowym rozporządzeniem powinna zawierać następujące informacje:

 • liczba przepracowanych godzin na zmianie dziennej, nocnej i nadliczbowych,
 • liczba godzin dyżurów,
 • godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy lub dyżuru,
 • miejsce pełnienia dyżuru,
 • liczba wykorzystanych dni wolnych, włącznie z informacją o tym, z jakiego tytułu zostały udzielone,
 • zwolnienia od pracy ze wskazaniem i wymiaru oraz rodzaju
 • liczba dni usprawiedliwionych nieobecności.

Rozporządzenie z 2019 roku wprowadza też obowiązek ewidencjonowania czasu pracy pracownika młodocianego. Niezbędne jest między innymi rejestrowanie liczby godzin przepracowanych przy pracach wzbronionych, jeśli ich wykonywanie jest niezbędne do przygotowania zawodowego.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję