Materiał Partnera

Dlaczego ubezpieczenie OC samochodu jest obowiązkowe?

Dlaczego ubezpieczenie OC samochodu jest obowiązkowe?

Każdy posiadacz samochodu musi liczyć się z płynącymi z tego faktu opłatami. Poza kosztami związanymi z eksploatacją kierowca zobligowany jest do zakupu odpowiedniego pakietu OC. Jest to ubezpieczenie chroniące posiadaczy samochodów przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego. Bez niego poruszanie się po drogach jest zabronione.

Regulacje prawne

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC komunikacyjnego został zapisany w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku. To właśnie czwarty artykuł tego dokumentu oznajmia, że obowiązkowe OC obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w wyniku użytkowania tych pojazdów.

Za brak ubezpieczenia OC kierowcy mogą zostać ukarani przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wysokość kary uzależniona jest od rodzaju pojazdu oraz czasu trwania przerwy ubezpieczeniowej i jest obliczana na podstawie minimalnego wynagrodzenia za dany rok – wyjaśnia agent z Biura Ubezpieczeń – JUSZKIEWICZ UBEZPIECZENIA  w Bolesławcu.

Ubezpieczenie chroni przed wysokimi kosztami, jakimi może zostać obarczony kierowca w wyniku wypadku. Posiadacze ważnego OC mogą liczyć jednak w tej kwestii na wsparcie ubezpieczyciela. To on zajmie się regulacją opłat za spowodowane szkody. Co ważne, kwota obejmuje nie tylko wypadki na drogach krajowych. Wykupienie ubezpieczenia pozwala na swobodne poruszanie się po prawie wszystkich europejskich drogach. Ubezpieczenie OC oraz System Zielonej Karty sprawia, że poszkodowani w wypadku spowodowanym przez kierowcę samochodu zarejestrowanego za granicą oraz osoby podróżujące za granicą mogą liczyć na odszkodowanie – i to bez konieczności kupowania oddzielnego OC na granicy każdego z europejskich państw.

Jaki zakres obejmuje ubezpieczenie?

Obowiązek wykupienia OC powodowany jest zapewnieniem ochrony i pomocy kierowcom, którzy samodzielnie nie byliby w stanie opłacić naprawy zarówno własnego auta, jak i pojazdu poszkodowanego w wypadku. Często także prowadzenie pertraktacji z drugą stroną, za sprawą silnych emocji towarzyszących wspomnianemu zajściu, bywa utrudniony. Ubezpieczenie chroni przed tego rodzaju sytuacjami i sprawia, że wypadkiem od strony formalnej zajmuje się bezpośrednio ubezpieczyciel.

To, przed czym kierowcę chroni zakupiona przez niego polisa, zależne jest od rodzaju oferty. Ubezpieczalnie oferują bowiem różne opcje. Dzięki temu kierowca może samodzielnie zdecydować, co uzyska w ramach ubezpieczenia OC. Możliwe jest uzyskanie jedynie ubezpieczenia pojazdu, bądź dobranie dodatkowych usług jak ochrona szyb czy ochrona zniżek w OC. Pakiety ochronne, takie jak Autocasco, Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, bądź Assistance są szczególnie polecane, gdyż pozwalają na znaczne rozszerzenie oferowanej ochrony.

Do wyboru ubezpieczenia warto podejść z głową. Często właśnie dzięki połączeniu kilku opcji można uzyskać atrakcyjną ofertę, a przede wszystkim ochronę w stosunkowo niskiej cenie.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję