Materiał Partnera

Czym się różni księgowość pełna od uproszczonej?

Czym się różni księgowość pełna od uproszczonej?

Na osobach prowadzących własną działalność gospodarczą ciążą różne obowiązki. Jednym z nich jest posiadanie i systematyczne uzupełnianie ksiąg rachunkowych, na których podstawie ustala się wysokość zobowiązań podatkowych przedsiębiorcy. W zależności od indywidualnych okoliczności właściciele firm mogą prowadzić księgowość pełną albo uproszczoną. Sprawdź, jakie są  ich charakterystyczne cechy oraz kto może korzystać z obu rozwiązań.

Księgowość pełna i uproszczona – ogólna charakterystyka

Pełną księgowość prowadzi się na podstawie odpowiednich wytycznych zawartych w aktualnie obowiązującej ustawie o rachunkowości. W tym przypadku zwraca się uwagę nie tylko na zyski i wydatki danego podmiotu, ale także jego zasoby majątkowe oraz wyniki finansowe osiągnięte w określonym czasie. W ramach pełnej księgowości wymagane jest systematyczne dokumentowanie różnego rodzaju zdarzeń gospodarczych nie tylko w księdze głównej, ale również w księgach pomocniczych. Ponadto należy również na bieżąco prowadzić zestawienia obrotów i sald oraz wykazy aktywów i pasywów. Księgowość pełna uzupełniana skrupulatnie przez specjalistów z takich firm, jak Biuro Rachunkowe Kognitariat, pełni nie tylko funkcję informacyjną, ale także kontrolną oraz sprawozdawczą. Do najważniejszych zasad jej prowadzenia zalicza się regułę periodyzacji, czyli wymóg sporządzania okresowych sprawozdań finansowych, a także zasadę podwójnego zapisu zdarzeń gospodarczych.

W ramach księgowości uproszczonej ewidencję dokonywanych operacji prowadzi się w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo kartę podatkową. Jak sama nazwa wskazuje, jest ona znacznie prostsza w uzupełnianiu niż księgowość pełna. W większości przypadków przedsiębiorca może samodzielnie wybrać stosowaną formę opodatkowania. Za prowadzenie księgowości uproszczonej przedsiębiorca może odpowiadać we własnym zakresie lub zlecić to zadanie księgowemu.

Komu przysługuje prawo do prowadzenia księgowości pełnej i uproszczonej?

Prawo do dokumentowania transakcji za pomocą uproszczonej księgowości mają osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki partnerskie, jawne i cywilne osób fizycznych, pod warunkiem, że ich roczny przychód nie przekracza kwoty 2 mln euro. Prowadzenie księgowości pełnej stanowi natomiast obowiązek spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, akcyjnych oraz z o.o., a także wszystkich podmiotów, których przychód w danym roku był wyższy od 2 mln zł. Na to rozwiązanie mogą się też zdecydować dobrowolnie inne firmy.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję