Materiał Partnera

Czym różni się księgowość pełna od uproszczonej?

Czym różni się księgowość pełna od uproszczonej?

Prowadzenie przedsiębiorstwa jest niemal niemożliwe bez profesjonalnej księgowości. Wyjątki (możliwość rozliczania się i obliczania podatku samemu) jest możliwa tylko w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, co wiąże się z tzw. księgowością uproszczoną. Większe firmy mają zazwyczaj obowiązek stosować zasady rachunkowości, czyli tzw. księgowość pełną. Czym różnią się te dwie formy księgowości?

Na czym polega „pełna księgowość”?

Tzw. pełna księgowość cechuje się precyzyjnymi i skomplikowanymi zasadami. Nie można więc zająć się prowadzeniem rachunkowości bez żadnego przygotowania. W tym wypadku pomogą jedynie profesjonalne firmy księgowe, które dysponują odpowiednimi, zaangażowanymi pracownikami.

Tzw. pełną księgowość muszą prowadzić spółki kapitałowe, w tym spółki z o.o., jak również spółki komandytowe, a także osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, jeżeli za poprzedni rok obrotowy ich przychody wyniosły co najmniej równowartość 2 miliony euro.

Właśnie więc w tych przypadkach warto decydować się na profesjonalne usługi księgowe

Rachunkowość polega na ewidencjonowaniu każdej operacji poprzez podwójny zapis, tj. z użyciem zapisu po stronie kredytowej („ma”) oraz debetowej („winien”). Efektem tego jest przygotowanie na koniec każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego, obejmującego m.in. bilans oraz rachunek zysków i strat. System rachunkowości pozwala też na obliczenie podatku dochodowego do zapłaty. Księgowość daje także możliwość dokonania dokładnej analizy sytuacji finansowej i majątkowej firmy. Rachunkowość pozwala więc na efektywne i sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem.

W rozliczaniu się za pośrednictwem księgowości pełnej pomaga kancelaria – Jacek Pukaluk Doradca podatkowy z Warszawy.

Czym jest księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona, tj. księga przychodów i rozchodów, względnie ewidencja przychodów w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego, jest łatwiejsza do prowadzenia, gdyż nie opiera się podwójnym zapisie. Polega ona na wpisywaniu zdarzeń, tj. przychodów oraz kosztów (w przypadku księgi przychodów i rozchodów) do odpowiednich kolumn w tabeli.  

Księga przychodów i rozchodów jest najpopularniejszym narzędziem, ewidencjonującym przychody i koszty prowadzenia działalności. Przedsiębiorcy stosujący to rozwiązanie mogą rozliczać podatek dochodowy (PIT) na zasadach ogólnych, tj. według skali, lub płacąc podatek liniowy.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję