Materiał Partnera

Czym powinien charakteryzować się akt poświadczenia?

Czym powinien charakteryzować się akt poświadczenia?

Utrata bliskiej osoby na ogół wiąże się z konkretnymi skutkami prawnymi. Konieczne jest wówczas wskazanie spadkobierców, w czym pomocny staje się akt poświadczenia dziedziczenia. Jest on sporządzany przez notariusza, tylko wtedy, gdy następuje zgodne żądanie osób, które mogą być spadkobiercami zmarłego. Zarejestrowanie takiego aktu jest równoznaczne z prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Dowiedz się więcej!

 

Jak przygotowuje się akt poświadczenia dziedziczenia?

Przygotowanie aktu poświadczenia dziedziczenia wymaga przyjęcia przez notariusza oświadczeń spadkowych zainteresowanych. Służą one spisaniu protokołu dziedziczenia. Ma to miejsce, gdy od momentu otwarcia spadku upłynęło nie więcej niż sześć miesięcy oraz gdy nie zostało wcześniej złożone oświadczenie.

 

Uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia wymaga zatem skontaktowania się spadkobierców z notariuszem wszystkich osób, których sprawa dotyczy. Muszą one być zgodne co do swojego wspólnego udziału i jego wielkości. W przypadku, gdy istnieje między nimi spór, notariusz nie może poświadczyć dziedziczenia. Musi tego dokonać sąd. Może on również odmówić przygotowania dokumentu, jeżeli spadek został otwarty przed dniem 1 lipca 1984 r. lub wobec spadku został wcześniej wydany ten akt. Przeszkodą może tu być również wystąpienie okoliczności, które wskazują, że przy sporządzeniu protokołu nie byli obecni wszyscy spadkobiercy.

 

Inne cechy aktu poświadczenia

Wystawienie poświadczenie dziedziczenia może mieć miejsce po upływie sześciu miesięcy od otwarcia spadku. Wyjątkiem jest tu sytuacja, gdy wszyscy spadkobiercy złożyli oświadczenia o przyjęciu bądź o odrzuceniu spadku. Jak wskazują specjaliści Kancelarii Notarialnej Agaty Rabczuk i Agnieszki Raczek, oświadczenie to może być złożone w sądzie lub u notariusza.

 

W przypadku, gdy zmarły spisał testament, notariusz dokonuje jego otwarcia oraz ogłoszenia. Z czynności tej spisuje się protokół, a następnie akt poświadczenia dziedziczenia. Powinien on zawierać takie elementy jak:

  • datę i miejsce sporządzenia aktu,
  • dane notariusza i kancelarii notarialnej,
  • dane spadkodawców oraz ich rodziców
  • datę zgonu spadkodawcy,
  • ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy,
  • tytuł powołania do spadku,
  • wysokość udziałów w spadku,
  • podpisy osób biorących udział w spisywaniu protokołu dziedziczenia,
  • podpis notariusza.

 

Natychmiast po opracowaniu aktu poświadczenia notariusz rejestruje dokument w rejestrze aktów poświadczenia dziedziczenia. Warto pamiętać, że akt ten poświadcza prawo do dziedziczenia, a swoim zakresem obejmuje dziedziczenie ustawowe i testamentowe.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję