Materiał Partnera

Czy za wypadki w szkole przysługuje odszkodowanie?

Czy za wypadki w szkole przysługuje odszkodowanie?

Szkoły jako placówki nastawione na edukację dzieci i młodzieży uważane są za miejsca bardzo bezpieczne. Jednak duża liczba młodych ludzi oraz ich zazwyczaj żywiołowy sposób bycia powodują, że nawet w szkołach dochodzi do wypadków z udziałem uczniów. Rodzaje tych zdarzeń i ich konsekwencje mogą być różne, od niegroźnych stłuczeń, aż po poważne złamania. Czy zatem uczniowi, który uległ wypadkowi na terenie szkoły, przysługuje odszkodowanie?

 

Kiedy uczeń otrzyma odszkodowanie za wypadek w szkole?

 

Wśród wielu rodziców funkcjonuje przekonanie, że tylko wykupienie tzw. Polisy szkolnej gwarantuje wypłatę odszkodowania za wypadek dziecka na terenie szkoły. Przeświadczenie to jest nie do końca prawdziwe, ponieważ owszem taka polisa  zapewnia wypłatę odszkodowania za tego rodzaju zdarzenia, ale jej brak nie oznacza niemożliwości dochodzenia roszczeń od szkoły. Warto w tym miejscu zauważyć, że ubezpieczenie NW uczniów jest dobrowolne, a więc nikt nie może zmusić rodziców do wykupienia takiej polisy. Natomiast obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i innym osobom przebywającym na terenie szkoły spoczywa na dyrekcji placówki oraz organie ją prowadzącym. Dotyczy to także wypłaty odszkodowania w razie ewentualnego wypadku. Jak wyjaśnia ekspert firmy Meritum z Bielsko-Białej specjalizującej się w dochodzeniu roszczeń z tytułu nieszczęśliwych wypadków:

- Szkoły posiadają wykupione polisy odpowiedzialności cywilnej. Dzięki temu w przypadku, gdy uczeń, a nawet rodzic ulegnie wypadkowi na terenie szkoły, może wystąpić on w przypadku wykazania zaniedbania powodującego szkodę do organu prowadzącego daną placówkę o odszkodowanie. Co ważne szkody z tytułu wypadków w szkole mogą być pokrywane z kilku źródeł. Oznacza to, że jeśli uczeń posiada np. polisę NW, a nieszczęśliwe zdarzenie miało miejsce na terenie szkoły, to może on lub jego opiekun prawny dochodzić roszczeń zarówno z własnej polisy, jak i z polisy OC szkoły w przypadku wykazania zaniedbań placówki, które doprowadziły do powstania szkody. Istnieje także możliwość wystąpienia o świadczenie do ZUS-u, zwłaszcza wtedy, gdy uszczerbek na zdrowiu jest bardzo poważny. Jak pokazują statystyki zgłoszenie szkody z polisy NW i otrzymanie odszkodowania jest znacznie prostsze i mniej czasochłonne niż w przypadku dochodzenia roszczenia z polisy OC szkoły lub świadczenia z ZUS-u.

 

Jak uzyskać odszkodowanie od szkoły?

 

Jak już zostało wspomniane, większość szkół posiada wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Nie znaczy to jednak, że firmy ubezpieczeniowe chętnie wypłacają odszkodowania z tego typu polis. W bardzo wielu przypadkach sprawy takie są rozstrzygane przez sąd, co oznacza, że mogą trwać nawet latami. Dlatego, występując z roszczeniem do organu prowadzącego szkołę, dobrze jest zasięgnąć porady lub nawet zlecić dochodzenie odszkodowania firmie posiadającej doświadczenie w tej materii. Pomoże ona nie tylko sporządzić odpowiednie wnioski, ale wskaże też jakiego rodzaju dokumentów rodzice mają prawo żądać od szkoły oraz jakich roszczeń się domagać. Chodzi głównie o protokół powypadkowy zawierający informację o przebiegu wypadku oraz pomocy, jaka została udzielona uczniowi. To właśnie te dokumenty są podstawą do ubiegania się o odszkodowanie.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję