Materiał Partnera

Czy restrukturyzacja może być prowadzona wyłącznie w niewypłacalnych firmach?

Czy restrukturyzacja może być prowadzona wyłącznie w niewypłacalnych firmach?

Postępowanie restrukturyzacyjne przeznaczone jest zarówno dla firm niewypłacalnych, jak i zagrożonych niewypłacalnością. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z kilku wariantów procedury – zapewniają one różne możliwości poprawy sytuacji finansowej. Dłużnicy wybierają spośród nich działania, które są dostosowane do fazy kryzysu, w jakiej się znajdują. Jakie warunki musi spełniać firma, aby móc otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne?

 

Które podmioty mają zdolność restrukturyzacyjną?

Zdolność restrukturyzacyjna to zdolność podmiotu gospodarczego do przeprowadzenia w stosunku do niego postępowania restrukturyzacyjnego. Do otwarcia procedury uprawnieni są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne nieprowadzące działalności i wspólnicy osobowych spółek handlowych, którzy bez ograniczeń ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki własnym majątkiem. Ustawodawca przewiduje też kilka wyjątków. Zdolności restrukturyzacyjnej nie posiadają jednostki samorządu terytorialnego, firmy z sektora finansowego (m.in. banki krajowe) oraz Skarb Państwa.

 

Na czym polega zagrożenie niewypłacalnością? 

Zagrożenie niewypłacalnością to stan finansowy firmy, w którym po przeprowadzeniu skrupulatnej analizy swoich przychodów i wydatków przedsiębiorca stwierdza, że w najbliższej przyszłości stanie się niewypłacalny. Prawo celowo nie określa wymaganego okresu czasu i pozostawia to do interpretacji, która powinna uwzględniać specyfikę i skalę działalności dłużnika. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego możesz rozważać, gdy przewidujesz, że niedługo przestaniesz być w stanie terminowo spłacać kolejne raty pożyczki. Utrata zdolności do wykonywania zobowiązań pieniężnych występuje, jeżeli opóźnienie przekracza trzy miesiące. 


Rzetelna analiza działalności gospodarczej jest konieczna do podjęcia właściwej reakcji i wyboru odpowiedniego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego. Audyty przedsiębiorstw wykonuje między innymi kancelaria Legal Liability z Łodzi, która poza badaniem sytuacji finansowej firmy oferuje wsparcie na każdym etapie restrukturyzacji. Przygotowanie odpowiedniej strategii działań naprawczych uchroni znajdującą się w kryzysie działalność przed upadłością. Im wcześniej zauważysz ryzyko zbliżającej się niewypłacalności firmy i zgłosisz się z tym problemem do specjalistów, tym większa szansa na szybkie i skuteczne porozumienie z wierzycielami oraz odzyskanie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję