Co to jest lokata bankowa? Rodzaje i zalety

Co to jest lokata bankowa? Rodzaje i zalety

Środki pieniężne można deponować dzięki lokacie bankowej. To prosty sposób na zabezpieczenie środków finansowych, nierzadko z zyskiem dzięki oprocentowaniu. Wyróżnia się różne rodzaje lokat bankowych. Terminowe, rentierskie, a może strukturyzowane – które wybrać? Jaka jest definicja lokaty walutowej a jaka overnight? Jakie są korzyści z ich korzystania?

Co to jest lokata bankowa?

Lokata oszczędnościowa polega na wpłaceniu wybranej kwoty na określony w umowie czas. Następnie po stracie ważności bank przekazuje właścicielowi wpłacone pieniądze, nierzadko powiększone o odsetki. Jest rodzajem umowy i pewnego rodzaju pożyczki. Jest także najbezpieczniejszym narzędziem finansowym. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca środki do wysokości 100 tysięcy euro. Lokata ma na celu bardziej ochronę kapitału niż osiągnięcie zysku.

Rodzaje lokat bankowych

Kapitalizacją nazywa się częstotliwość naliczania odsetek od kapitału. Zależnie od typu lokaty bankowej odsetki wypłaca się:

  • miesięcznie
  • kwartalnie
  • rocznie

Wyróżnia się przy tym lokaty:

  • terminowe – lokaty polegające na tym, że powierza się kwotę na uzgodniony termin na przykład 3 miesiące. Po ich upłynięciu bank zwraca cały kapitał wraz z odsetkami. Uwaga: Wcześniejsze wycofanie kapitału oznacza brak odsetek
  • rentierskie – uregulowane na rok, 2 lub 3 lata, a odsetki są wypłacane co miesiąc. Warunkiem jest wysoki próg wejścia
  • strukturyzowane – pozwalają zabezpieczyć kapitał i osiągnąć zyski. Stanowią długoterminową inwestycję
  • overnight – lokata nocna lub jednodniowa, obecnie mało popularna
  • progresywne – długoterminowa, a wysokość oprocentowania jest zależna od wpłaconej sumy pieniędzy oraz okresu trwania umowy. Polega na tym, że oprocentowanie rośnie w kolejnych miesiącach jej trwania, czyli w ostatnich jest największa
  • walutowe – zawierana w obcych walutach. Na wysokość zysku wpływa oprocentowanie czy różnice kursowe

Pozostałe typy lokat

Do innych rodzajów lokat zalicza się te ze zmiennym oprocentowaniem. Umożliwiają zastosowanie różnego oprocentowania, które zmienia się zależnie od okresu, kwoty czy etapu trwania. Inną formą są mobilne, a więc umożliwiające jedynie korzystanie przez Internet i z użyciem aplikacji wybranego banku. Poza tym można korzystać z określonych ofert, które są dostępne tylko w oddziałach bądź na infolinii. Ponadto występują lokaty negocjonowane. Dotyczą one wysokich kwot. Wówczas wysokość oprocentowania można ustalić indywidualnie. Zwykle dotyczy to kwot, które są większe niż kilkadziesiąt-kilkaset tysięcy złotych.

Korzyści z lokaty bankowej

Najlepsze lokaty mają wiele zalet. Po pierwsze, gwarantują bezpieczeństwo. Zainwestowanych środków nie da się stracić, a można tylko zyskać. Jedynie bankructwo banku może Ci zagrozić, jednak wówczas dochodzi do wypłaty pieniędzy w ciągu 20 dni. Oprocentowanie lokat jest stałe i gwarantuje procent zysku. Poza tym łatwo można wybrać najkorzystniejszą opcję dzięki dostępnym w Internecie rankingom. Korzystanie z nich jest proste i nie wymaga specjalistycznej wiedzy na temat finansów czy znajomości bieżącej sytuacji gospodarczej. Na otwarcie lokaty nie potrzeba dużej ilości pieniędzy. Wystarczy kwota 500-1000 złotych. Jej założenie nie jest skomplikowane. Podpisuje się umowę i wpłaca do banku daną kwotę.

Lokata bankowa to bezpieczny sposób na trzymanie pieniędzy. Banki oferują różne rodzaje lokat, różniących się od siebie czasem trwania czy oprocentowaniem. Przy wyborze należy uwzględnić osobiste potrzeby czy plany  odnośnie wpłaconej na lokatę kwoty.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję