Materiał Partnera

Badania typu prefabrykatów i elementów murowych

Badania typu prefabrykatów i elementów murowych

Sprzedawane wyroby konstrukcyjne obligatoryjnie muszą spełniać wymagania dopuszczające je do obrotu. W związku z tym przeprowadza się między innymi ich badania przez specjalistyczne jednostki badawcze, które pozwalają zadeklarować zgodność prefabrykatów budowlanych z systemem zgodności 2+. Na czym polega cały proces badań, dlaczego warto go wykonać i kto może się tym zająć? O tym piszemy poniżej.  

Na czym polegają badania wyrobów konstrukcyjnych?

Producenci takich materiałów jak między innymi:

  • bloczki betonowe, 
  • stropy,
  • nadproża, 
  • prefabrykowane wyroby z betonu zwykłego, lekkiego lub komórkowego,

zobligowani są do posiadania w swoich przedsiębiorstwach Zakładowych Kontroli Produkcji. Jednak spełnienie tego wymogu nie upoważnia ich jeszcze do wprowadzania swoich wyrobów do sprzedaży. Dodatkowo muszą one przejść jeszcze badania typu półfabrykatów i wyrobów murowanych oraz betonowych, które potwierdzą zgodność zastosowanego systemu produkcji z wymogami danych norm. W trakcie przeprowadzanych badań określa się między innymi wytrzymałość materiałów, ich szczelność oraz poziom absorpcji wody, a do tego ich właściwości użytkowe pozwalające wykorzystywać je w trakcie tworzenia danych konstrukcji budowlanych. 

Po co wykonuje się badania typu elementów murowanych? 

Badania typu wykonywane są jednak nie tylko w celu ocenienia czy dany wyrób spełnia stawiane mu wymogi, ale także z wielu innych powodów. Pozwalają one bowiem między innymi utrzymać właściwą jakość wyrobów, zwiększyć autorytet firmy zlecającej je, a także uporządkować całość procesów produkcyjnych. Dlatego też wiele firm nie traktuje ich jako przykry obowiązek, a powinność dającą wiele dodatkowych korzyści dla całego przedsiębiorstwa. 

Kto może przeprowadzić tego typu badania? 

O to, kto może wykonać profesjonalne badania typu prefabrykatów i elementów murowanych zapytaliśmy specjalistę z firmy Barg Laboratorium sp. z o.o. prowadzącej między innymi badania elementów konstrukcji budowlanej. 

Badania typu przeprowadzane mogą być wyłącznie przez akredytowane laboratorium badawcze. Tylko w takim przypadku gwarantują one pełną wiarygodność i rzetelność. Tego typu akredytacje wydawane są najczęściej dla konkretnych lokalizacji w kraju. Dlatego najlepiej laboratoriów mogących przeprowadzić dla danego przedsiębiorstwa badania typu poszukiwać w okolicach jej położenia. Warto także wspomnieć, że akredytowane laboratoria budowlane bardzo często oferują szereg dodatkowych usług, takich jak na przykład opracowanie Zakładowej Księgi Jakości, bez której niemożliwe jest wprowadzenie produktów do obrotu. 

Badania typu to więc część obowiązków, których nie może pominąć żaden producent prefabrykatów i elementów murowanych, gdyż są one jedną z podstaw dopuszczenia produktów do sprzedaży nie tylko w naszym kraju, ale i całej Unii Europejskiej. 

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję