Materiał Partnera

5 powodów, dla których warto nawiązać współpracę z biurem rachunkowym

5 powodów, dla których warto nawiązać współpracę z biurem rachunkowym

Działalność biznesowa to przede wszystkim dostarczanie klientom pożądanych przez nich towarów i usług, a do osiągnięcia sukcesu konieczne jest zapewnienie im najlepszej możliwej oferty. Żadna firma nie może jednak funkcjonować bez wypełniania swoich zobowiązań wobec państwa. W grę wchodzi tu nie tylko regularne płacenie podatków, ale też wysyłanie sprawozdań i prowadzenie koniecznej dokumentacji.

Jakie obowiązki wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nierozłącznie z wypełnianiem wielu obowiązków formalnych. Dotyczą one prowadzenia ksiąg handlowych albo PKPiR, potrzebnych do ustalania zobowiązań z tytułu podatku dochodowego w zależności od skali działania i formy prawnej – od osób fizycznych (PIT) albo od osób prawnych (CIT). Odpowiednia dokumentacja będzie potrzebna także do określania wysokości podatku przy rozliczeniach VAT. Bez sporządzania dokumentów płacowych nie będzie możliwe ustalanie wysokości wynagrodzeń i koniecznych z tego tytułu podatków, a także składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wiąże się to również z przygotowywaniem i wysyłaniem deklaracji do ZUS.

Każda firma zatrudniająca pracowników musi prowadzić pełną dokumentację z tym związaną. Obejmuje ona m.in. akta pracownicze, w których znajdują się dokumenty dotyczące przebiegu zatrudnienia, orzeczenia lekarskie dopuszczające do pracy, zaświadczenia o ukończeniu szkoleń BHP i ppoż., czy wreszcie wymaganych na konkretnym stanowisku uprawnień. W ramach spraw pracowniczych potrzebne będzie też np. rozliczenie czasu pracy i urlopów, ustalanie prawa do zasiłków czy wypłata niektórych świadczeń.

Dlaczego warto korzystać z usług biura rachunkowego?

Korzystanie z usług odpowiedniego biura rachunkowego, takiego jak np. DUET z Łodzi, specjalizującego się w obsłudze księgowej, kadrowej i płacowej, pozwala na zmniejszenie liczby obowiązków, jakie ciążą na przedsiębiorcy oraz skoncentrowanie się na tym, co stanowi podstawę działalności firmy. Oznacza to również brak konieczności ciągłego śledzenie zmian w przepisach dotyczących szczegółowych kwestii podatkowych lub rozliczania ubezpieczeń społecznych. Zdanie się na profesjonalistów z dziedziny księgowości to ponadto koniec problemów z zawiłością prawa podatkowego – przedsiębiorca nie musi martwić się o to, w jaki sposób należy księgować konkretne zdarzenia oraz poświęcać czasu na rozważanie, czy niektóre wydatki będzie można zaliczyć w koszty prowadzenia działalności. Warto też pamiętać, że przy korzystaniu z usług biura rachunkowego to ono odpowiada za prawidłowość rozliczeń czy terminowe sporządzanie i wysyłanie deklaracji oraz innych wymaganych sprawozdań. Zlecenie prowadzenia obsługi księgowej jest też tańsze niż zatrudnienie księgowego na etacie.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję